Spojeni s přírodou.............

 

Společnost RK Život s.r.o.  se  od roku 2009 specializuje na:

 

  • kompletní přípravu investičních projektů (vyhledaní lokality, vyhledání technologie, zpracování ekonomiky projektu a návratnosti, rizika projektu, projektová dokumentace, povolovací proces a legislativa, realizační menežment projektu, realizace projektu, uvedení do provozu a předání projektu)
  • příprava a realizace energetických projektů především v oblastech:

        - termochemické zplyňování dřevní biomasy

        - kogenerace

        - fotovoltaické parky

        - bioplynové stanice

        - tepelné hospodářství

        - optimalizace a zlepšení parametrů a výkonu stavajících elektráren a zařízení na výrobu elektrické

          a tepelné energie

  • příprava a realizace projektů v rámci řešení komunálního odpadu

        - návrhy řešení dle objemu odpadu a lokálních podmínek

        - přeměna komunálního odpadu na energetickou surovinu

        - technologické, legislativní a realizační zabezpečení kompletního řešení

 

  • příprava podkladů a zabezpečení průběžného financování nebo refinancování projektů prostřednictvím bankovních domů v ČR a SK

 

  • příprava a realizace developerských projektů
  • výstavbu penziónů a apartmánových domů
  • výstavbu rodinných domů jak v provedení dřevostaveb tak v provedení zděných staveb

 

  • příprava a realizace inovativních projektů (půdní substrát), start up projektů (BO sdílení) 

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz